Procedure en kosten

Als u interesse heeft om in een mentortraject begeleid te worden kunt u altijd vrijblijvend in gesprek met de kernteamleden. Zij kunnen u meer vertellen over het mentorproject en beoordelen of het vraagstuk dat u heeft geschikt is om in een mentortraject aan te pakken.
Als zowel het kernteam als uzelf na dit eerste gesprek verder wilt met een mentortraject dan maakt het kernteam een inschatting van de mentor die het meest geschikt is voor dit traject. Met deze mentor voert u een kennismakingsgesprek.

Een goed kennismakingsgesprek is van groot belang voor de slagingskans van het mentortraject. Er moet een klik zijn tussen mentor en mentee, zowel persoonlijk als zakelijk. Ook moet er een duidelijke, scherpe en binnen het tijdsbestek realistische doelstelling zijn voor het traject.
Aan het eind van het kennismakingsgesprek is het belangrijk dat zowel mentor als mentee vertrouwen hebben in het traject. Als dit er onvoldoende is, wordt er een andere mentor benaderd.

Als er een 'match' is tussen mentor en mentee dan stelt u samen een mentorovereenkomst op. Hierin staat de doelstelling beschreven maar ook afspraken over bijvoorbeeld het vertrouwelijk omgaan met informatie.
Na ondertekening van de mentorovereenkomst kunt u samen met de mentor aan de slag. Er is een standaard overeenkomst beschikbaar, deze vindt u hier.

Kosten
Na ondertekening van de mentorovereenkomst ontvangt u van ons een factuur. Deelnamekosten aan een mentortraject bedragen 100 euro.

Mentorproject Molenwaard

p/a Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
info@mentorprojectmolenwaard.nl
NL22 RABO 0316 2453 64
© 2023 Mentorprojectmolenwaard.nl  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep