Voor mentoren

Op dit moment zijn er 6 mentoren actief in het Mentorproject Molenlanden, maar nieuwe aanmeldingen zijn uiteraard van harte welkom.
Wilt u uw kennis en ervaring als ondernemer graag delen?
Heeft u tijd en gelegenheid om regelmatig met een mentee af te spreken?
Kunt u goed vragen stellen en luisteren?
Bent u in staat om 'op uw handen te zitten' en de mentee het werk te laten doen?
Dan maken wij graag kennis met u.

Mentor zijn, hoe werkt dat?
Als een ondernemer zich als mentee aanmeldt voor het mentorproject, vindt eerst een kennismakingsgesprek met twee leden van het kernteam plaats. Zij beoordelen welke mentor het beste bij de hulpvraag past, waarna de betreffende mentor door één van de kernteamleden wordt benaderd.
Als de mentor akkoord gaat met de hulpvraag, neemt de mentee contact op met de mentor voor een kennismakingsgesprek. Hierna wordt bepaald of de mentor en mentee beiden vertrouwen hebben in de samenwerking. Het mentortraject duurt maximaal een jaar. Mentor en mentee bepalen samen hoe vaak en op wat voor manier er contact is.

Mentoren zetten zich vrijwillig in, zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Als mentor bent u uiteraard op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de uitkomsten van het traject en voor de bedrijfsresultaten van de mentee. Deze afspraken worden ook vastgelegd in een mentorovereenkomst.
Er is een voorbeeldovereenkomst beschikbaar dat hiervoor gebruikt kan worden.

Meer informatie of aanmelden
Heeft u behoefte aan meer informatie of wilt u zich aanmelden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Louisa Broens via info@mentorprojectmolenwaard.nl of telefonisch 06-46884538.

Inschrijven

Overzicht mentoren

Procedure en kosten

Mentorproject Molenwaard

p/a Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
info@mentorprojectmolenwaard.nl
NL22 RABO 0316 2453 64
© 2024 Mentorprojectmolenwaard.nl  - Disclaimer - Website realisatie door Vanderperk Groep